Extern remiss - Kontorsmateriel

 Publicerad 2019-03-18

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Kontorsmateriel inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument med bilagor.

Upphandlingen omfattar Kontorsmateriel och tillhörande varor och tjänster.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande fem (5) dokument:

  • Information om extern remiss
  • Bilaga Extern remiss svar samt övriga frågor
  • Bilaga Upphandlingsunderlag Kontorsmateriel (del)
  • Bilaga varukorg öppen (del)
  • Bilaga Postorter skåpservice

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan

Synpunkter bifogas via e-post till: Birgitta Engström

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-03-28.