Extern remiss - Ljuskällor

 Publicerad 2019-12-19

Nu finns en extern remiss ute för ljuskällor. Läs mer på upphandlingssidan.  

Synpunkter bifogas via e-post till: Birgitta Österman. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2020-01-17.