Extern remiss – Drivmedel

 Publicerad 2019-03-06
Bensinstaion

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Drivmedel inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande tre (3) dokument:

  1. Information om extern remiss
  2. Bilaga Extern remiss (Kravspecifikation och Utvärdering)
  3. Bilaga Svar på extern remiss

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan.

Synpunkter bifogas via e-post till: William Friberg. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-03-13.