Extern remiss – Rekryteringstjänster

 Publicerad 2019-09-16

Nu finns en extern remiss ute för rekryteringstjänster. Läs mer på upphandlingssidan.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Aglo. Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-09-30.