Förstudie - Cirkulära möbelflöden

 Publicerad 2019-10-15
Kontorsmöbler

Statens inköpscentral har påbörjat en förstudie som avser undersöka behovet av, och möjligheter för ett statligt ramavtal inom området Cirkulära möbelflöden.

Sverige producerar årligen möbler för ungefär 23 miljarder kronor och en fjärdedel av dessa är kontorsmöbler. Denna produktion beräknas uppgå till 150 000 ton co2-ekvivalenter. En stor del av de nyproducerade möblerna hamnar dessutom på soptippen när deras förbrukningstid är över, i synnerhet när det gäller statliga möbler då avyttring av statligt ägda lösören inte är lika enkelt som privat ägda dito.

I ett cirkulärt möbelflöde återbrukas möblerna i olika former, allt ifrån materialåtervinning vid tillverkning av nya möbler till vidareförsäljning, renovering, funktionsförsäljning och möbelförhyrning. Tanken är att detta ska i första hand förlänga möblernas livslängd ute på marknaden men även att möbler ska kunna återintroduceras på marknaden i renoverad eller återtillverkad form.

För mer information, se förstudien Cirkulära möbelflöden.