Förstudie resebyråtjänster påbörjas

 Publicerad 2019-02-08
Resa 4.jpg

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området resebyråtjänster.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan

Kontaktperson: Goran Alilovic