Förstudierapport för Resebyråtjänster

 Publicerad 2019-07-04

Nu är förstudien inför upphandling av Resebyråtjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska genomföras.

Förstudierapporten finns publicerad på förstudiens sida.

Frågor om förstudierapporten kan ställas till projektledare Jeanette Bergh.