Förstudierapport för Tryckeritjänster

 Publicerad 2019-06-12
Bild på William och Goran

Nu är förstudien inför upphandling av Tryckeritjänster avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska genomföras.

Förstudierapporten finns publicerad på förstudiens sida.

Frågor om förstudierapporten kan ställas till projektledare William Friberg.