IT-konsulttjänster - prövningstillstånd begärs samt information om övriga IT-ramavtal

 Publicerad 2019-06-12

Förvaltningsrätten meddelande nyligen dom i Kammarkollegiets upphandlingar av IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Regionerna Norra och Östra.

Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingarna ska göras om.

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har beslutat att överklaga Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 maj 2019 och ansöka om prövningstillstånd.

Vid behov av IT-konsulter hänvisas till:

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Stockholm och Gotland (löper ut 2019-08-31)
IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra (endast för avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.)
Bemanningstjänster
Programvaror och tjänster - Systemutveckling

Därutöver finns olika typer av IT-konsulttjänster på Programvaror och tjänster: Informationsförsörjning, Programvarulösningar och Vård Skola Omsorg.  

Samtliga IT-ramavtal innehållande hårdvara har också olika typer IT-konsulttjänster: AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster, Datacenter, Klienter, Rakelutrustning som produkt och tjänst, Skrivare som tjänst och produkt, Mobiltelefoner, Telefoniprodukter samt samtliga ramavtal inom området Kommunikationstjänster.

Ramavtalet Managementtjänster kan till viss del tillgodose konsultbehov inom Ledning & Styrning.

För aktuell status inom upphandlingarna avseende IT-konsulttjänster, se upphandlingssidan. 

Kontaktperson Norra: Josefine Monfors
Kontaktperson Östra: Sten Algotson

Senast ändrad: 2020-04-14