Nu har upphandlingen av Brandskydd 2019 annonserats

 Publicerad 2019-03-27

Upphandlingen avser ett varu- och tjänsteområde som omfattar Brandredskap, Brandposter, Skyltar, Utrymningsprodukter, Nödbelysning, Skyddsutrustning, Installation, Service, Reparation och Utbildning.

Notera att  upphandlingarna Brandskydd samt Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem genomförs inom ramen för projektet Säkerhetsteknik

Mer information finns på upphandlingssidan.

Sista anbudsdag är 25 april 2019.

Kontaktperson för upphandlingen är: Niklas Björns