Nu har upphandlingen av Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem 2019 annonserats

 Publicerad 2019-03-27

Delområdet Säkerhetssystem omfattar säkerhetstekniska installationer, vissa närliggande tjänster samt leverans av säkerhetsteknisk materiel och utrustning.

Delområdet Konsulter för säkerhetssystem omfattar konsultation gällande säkerhetsarbete och säkerhetstekniska installationer vilket innefattar tjänsterna Projekteringstjänst, Besiktningstjänst samt Riskanalys.

Notera att  upphandlingarna Brandskydd samt Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem genomförs inom ramen för projektet Säkerhetsteknik.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Sista anbudsdag är 9 maj 2019.

Kontaktperson för upphandlingen är: Niklas Björns