Ny förstudie - Klienter och mobiltelefoner

 Publicerad 2019-03-04
En dator

En förstudie har påbörjats inför upphandling inom området Klienter och Mobiltelefoner.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av ramavtalen Klienter och Mobiltelefoner. Förstudien ska vidare klargöra möjligt upplägg inför kommande ramavtalsupphandling och omfattar även den avbrutna upphandlingen Klienter och Mobiltelefoner med avropsform samtliga villkor fastställda. Förstudien ska undersöka förutsättningar för att göra ett ramavtal som även omfattar någon form av fördelningsnyckel. 

Kontaktperson: Sara Wedholm