Ny förstudie - Språk- och översättningstjänster

 Publicerad 2019-06-12

Statens inköpscentral har påbörjat en förstudie som ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de befintliga ramavtalen för språk- och översättningstjänster. Förstudien kommer att se över omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom ramavtalsområdet.

Läs mer på förstudiesidan