Ny status i upphandling Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster

 Publicerad 2019-04-09

Sökande har dragit tillbaka sin överprövning av Kammarkollegiets upphandling av Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster varför målet har skrivits av.

Kammarkollegiet kommer att teckna ramavtal med tilldelade leverantörer efter att tiodagarsspärren har löpt ut, dock tidigast tisdagen 23 april.

Upphandlingssidan