Överprövad ramavtalsupphandling, Brandskydd 2019

 Publicerad 2019-05-24

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Brandskydd 2019 har ansökning om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson är Niklas Björns.