Prenumerationstjänster utgår 11 februari 2020

 Publicerad 2019-02-18
Tidningar.jpg

Statens inköpscentral har tagit beslut om att inte upphandla Prenumerationstjänster på nytt. Erfarenheter från det nuvarande ramavtalet har visat att tjänsten lämpar sig dåligt för ett samordnat statligt ramavtal. I tillägg till detta har intresset för ramavtalsområdet minskat bland de statliga myndigheterna. Befintligt ramavtal går ut 2020-02-11.