Tilldelning - Brandskydd

 Publicerad 2019-12-02

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Brandskydd dnr. 23.3-7490-19.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal i sex olika anbudsområden:

  • Aptum AB
  • Cupola Brand och Säkerhet AB
  • Dafo Brand Aktiebolag
  • Securitas Sverige Aktiebolag
  • Vivestra Brandskydd AB
     

För mer information om tilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

För mer information om det kommande ramavtalet, vänligen läs upphandlingsdokumentet.

Nu avvaktas avtalsspärr som löper t.o.m. 12 december 2019.

För mer information, kontakta Niklas Björns