Tilldelning - Brevförmedlingstjänster

 Publicerad 2019-06-03

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av Brevförmedlingstjänster med dnr 23.3-92-19.

Upphandlingen bestod av 13 nedan angivna tjänste-/anbudsområden.

Hela Sverige
Där ramavtal tecknas med en leverantör som kan leverera inom hela Sverige.

A1. Förmedling av brevförsändelser (Kontorspost), A-post, (som normalt delas ut senast den andra (2) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
A2. Förmedling av brevförsändelser (Kontorspost), B-post, (som normalt delas ut senast den fjärde (4) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).

Regional nivå
Ramavtal tecknas med de leverantörer som kan leverera per treställigt postnummer.

B1. Förmedling av osorterade brevsändningar, A-post, (som normalt delas ut senast den andra (2) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B2. Förmedling av osorterade brevsändningar, B-post, (som normalt delas ut senast den fjärde (4) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B3. Förmedling av sorterade brevsändningar, A-post, (som normalt delas ut senast den andra (2) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B4. Förmedling av sorterade brevsändningar, B-post, (som normalt delas ut senast den fjärde (4) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B5. Förmedling av sorterad ADR, B-post, (som normalt delas ut senast den fjärde (4) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B6. Förmedling av icke-buntad (exklusiv) ODR
B7. Förmedling av Posttidning A sorterad, (som normalt delas ut senast den andra (2) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B8. Förmedling av Posttidning B sorterad, (som normalt delas ut senast den fjärde (4) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B9. Förmedling av brevförsändelser (Kontorspost), A-post, (som normalt delas ut senast den andra (2) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).
B10. Förmedling av brevförsändelser (Kontorspost), B-post, (som normalt delas ut senast den fjärde (4) helgfria vardagen efter dag för postinlämning).

Utrikes Europa och övriga världen
Ramavtal tecknas med en leverantör som kan leverera till efterfrågade tjänster utanför Sveriges gränser, dvs. inom Europa och övriga världen.

C1. Förmedling av utrikes brevförsändelser, 1:a-klassbrev "Prioritaire" och ekonomibrev

För tjänsteområden: A1-A2, B1, B3, B7-B10 och C1 lämnades inget anbud. Vilket innebär att dessa områdena fortfarande är avtalslösa.

För tjänsteområdena: B2, B4, B5 och B8 saknas det full geografisk täckning. Vilket innebär att ett flertal treställiga postnummer  är avtalslösa.

 

Tilldelning skedde enligt följande:

  • CityMail Sweden AB, tilldelas ramavtal för tjänsteområdena: B2 (osorterad brevsändning, b-post), B4 (sorterad brevsändning b-post), B5 (sorterad ADR, b-post) och B8 (Posttidning, B sorterad). Enbart täckning för vissa specifika treställiga postnummer (det saknas full geografisk täckning).

  • SDR Svensk Direktreklam AB, tilldelades ramavtal för tjänsteområde B6 (icke-buntad, exklusive ODR), viss geografisk täckning.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 7 juni  2019. Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson.