Tilldelning - Drivmedel

 Publicerad 2019-06-05

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Drivmedel 2018, 23.3-292-19.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

  • Circle K Sverige AB
  • OK-Q8 AB
  • Preem AB

För mer information om rangordning, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 17 juni 2019, avtal kan således tecknas tidigast 18 juni 2019. Kontaktperson: William Friberg.