Tilldelning – Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem 2019

 Publicerad 2019-06-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Säkerhetssystem och Konsulter för säkerhetssystem 2019, dnr 23.3-10597-18.
 
Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

Säkerhetssystem

 • Assemblin El AB
 • Axlås Solidlås AB
 • Bravida Säkerhet Aktiebolag
 • Certego AB
 • Nokas Teknik AB
 • Siemens Aktiebolag
 • Stanley Security Sverige AB

Konsulter för säkerhetssystem

 • Swedish Net Communication AB
 • WSP Sverige AB
 • Team TSP AB
 • ÅF-Infrastructure AB

 För mer information, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 17 juni 2019, avtal kan således tecknas tidigast 18 juni 2019. Kontaktperson är Niklas Björns