Tilldelningsbeslut avseende Konferenser och möten 2019

 Publicerad 2019-12-17
En möteslokal

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i fyra av upphandlingarna inom Konferenser och möten, besluten omfattar:

  • Helpension bas 23.3-7726-19
  • Helpension plus 23.3-7641-19
  • Dagkonferens bas 23.3-7728-19
  • Dagkonferens plus 23.3-7727-19

Avtalsspärren har löpt ut och ingen överprövning har inkommit, signering av avtalen kommer att påbörjas inom kort.

Återstående fyra upphandlingar avser:

  • Timdebitering 23.3-7729-19
  • Stora konferenser 23.3-7730-19
  • Halvdag utan förtäring 23.3-7731-19
  • Heldag utan förtäring 23.3-7732-19

Dessa upphandlingar kommer preliminärt att tilldelas under kvartal 1 2020.