Tilldelningsbeslut Bevakningstjänster och larmcentraltjänster

 Publicerad 2019-03-15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Bevakningstjänster och larmcentraltjänster 23.3.4138-18.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 2019-03-25.

Kontaktperson: Mattias Ek