Tilldelningsbeslut Brandskydd 2019

 Publicerad 2019-05-13

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Brandskydd 2019, dnr 23.3-10052-18.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

  • Aptum AB
  • Securitas Sverige Aktiebolag
  • Vivestra Brandskydd AB


För mer information om rangordning och regionstilldelningen, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 23 maj 2019, avtal kan således tidigast tecknas 24 maj 2019. Kontaktperson: Niklas Björns