Tilldelningsbeslut Gåvokort

 Publicerad 2019-02-15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandling Gåvokort och presentkort 23.3-3074-17, avtalsområde gåvokort.

Följande anbudsgivare kommer erbjudas ramavtal inom avtalsområde Gåvokort:

Staples Sweden AB
Prendo AB
Newport Collection AB

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 2019-02-25.

Kontaktperson: Fredrik Aglo