Tilldelningsbeslut Glasögon

 Publicerad 2019-03-15
Glasögon

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattad tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av glasögon, dnr 23.3-617-19.

Följande anbudsgivare har i rangordning tilldelats ramavtal:

  • Specsavers Sweden AB
  • Synoptik Sweden AB
  • Synsam Group Sweden AB
  • Synologen AB

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 25 mars 2019. Kontaktperson: Lisa Sundberg