Upphandling - Tjänstefordon

 Publicerad 2019-05-08

Nu är förstudien inför upphandling av Tjänstefordon avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Lars Johansson.