Upphandling av Flygresor utrikes

 Publicerad 2019-10-09
Ett flygplan

Nu är förstudien inför upphandling av Flygresor utrikes avslutad och beslut har tagits om att ny upphandling ska göras. Läs mer på upphandlingssidan.

För att ta del av förstudierapporten

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Hanna Silwer.