Upphandling av Kontorsmateriel har annonserats

 Publicerad 2019-05-10
Bild på ett kontor

Upphandlingen omfattar Kontorsmateriel med de tillhörande tjänsterna skåpservice, avisering och inbärning. Varorna är fördelade inom tio (10) varugrupper.

Upphandlingen innefattar även övrigt sortiment inom området Kontorsmateriel.

Sista anbudsdag är den 18 juni 2019.

Mer information finns på upphandlingssidan.

Det nuvarande ramavtalet löper ut den 21 augusti 2019. Det kan bli fråga om några veckors avtalslöshet. Observera att kontrakt ska ingås under ramavtalets giltighetstid.

Kontaktperson för upphandlingen är: Birgitta Engström