Upphandling av Kontorsmateriel

 Publicerad 2019-09-11

Ingen överprövning har inkommit till förvaltningsrätten under avtalsspärren.

Kammarkollegiet kommer att publicera ramavtal med bilagor i samband med avtalsstart.