Upphandling av Möbler och inredning – Delområde A Arbetsplats och förvaring överprövat

 Publicerad 2019-09-09

Vid överprövningstidens utgång fredag 6 september hade en ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten. Ansökan gäller delområde A Arbetsplats och förvaring. Kammarkollegiet kommer nu påbörja arbetet med att teckna avtal inom övriga 11 delområden.