Hotelltjänster - förlängda ramavtal och prisjustering

 Publicerad 2020-06-30

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen avseende Hotelltjänster fr.o.m. 2020-07-01. Förlängningarna är gjorda enligt maximal förlängningsoption vilket innebär att ramavtalen löper ut 2022-06-30.

Avtalade rumspriser i ramavtalen för Hotelltjänster justeras fr.o.m. 2020-07-01 i enlighet med ramavtalsvillkoren. Justeringen är på 2 % och beräknas enligt SCB producentprisindex för tjänster (TPI). Det är beställningsdagens rumspris som gäller. Uppdaterade rumspriser som gäller fr.o.m. 2020-07-01 finns på avropa.se fr.o.m. samma dag.