Till innehåll på sidan

Leveransstatus för skyddsutrustning

 Publicerad 2020-09-03

Procurator har på grund av den rådande pandemisituationen haft problem med leveranser av viss skyddsutrustning. Efterfrågan på dessa produkter är för närvarande extremt stor i hela världen vilket kan innebära långa leveranstider. Myndigheter med akuta behov uppmanas därför att, där så är möjligt, gå utanför ramavtalet och köpa dessa produkter från andra leverantörer.

Munskydd och halvmasker

Det är en begränsad tillgång på munskydd och halvmasker. Procurator inväntar vissa inleveranser under hösten samt söker kontinuerligt efter möjligheter att göra ytterligare stödköp av större volymer för att möta efterfrågan. Myndigheter med behov av större volymer kan kontakta Procurator för eventuell möjlighet att ta del av sådant stödköp.

Övrig skyddsutrustning

Det är även begränsad tillgång på skyddsglasögon, engångskläder/förkläden/mössor. Läget ser ut att förbättras något längre fram då vissa inleveranser väntas under hösten. Leveransläget för korttidsdräkter väntas dock inte förbättras förrän nästa år.

Handsprit och ytdesinfektion

Läget har förbättrats då Procurator nyligen har fått stora inleveranser. Tillgången kan dock variera mellan olika typer och storlekar på förpackningar.

Engångshandskar/skyddshandskar

Se information här.

https://www.avropa.se/Nyheter/2020/forvaltningen/information-gallande-leveranser-av-skyddshandskar-inom-ramavtalet-for-hygien-och-stadprodukter/

Information på Procurators webbplats

Procurator har lagt ut information på sin webbplats om tillfälliga priser på vissa produkter. Observera att denna information inte gäller avtalade produkter på Statens inköpscentrals ramavtal utan där gäller fortsatt de avtalade priserna.

Planerade åtgärder

Statens inköpscentral har fortsatt dialog med Procurator för att följa utvecklingen av leveransläget-

En ny upphandling av ramavtal för hygien- och städprodukter planeras påbörjas under hösten 2020.

Senast ändrad: 2020-09-03