Procurators meddelande om prishöjning med omedelbar verkan

 Publicerad 2020-03-26

Procurator har gått ut med information till sina kunder om att de kommer att göra tillfälliga prishöjningar för produkter med hög efterfrågan p.g.a. Coronakrisen. Prishöjningarna beror på ökad efterfrågan samtidigt som tillgång till råvaror och tillverkningsprocesser är begränsad. Statens inköpscentral utreder just nu om detta är förenligt med ramavtalet.