Avropa managementtjänster

 Publicerad 2020-03-26
Möteslokal.jpg

Kammarkollegiet har tre befintliga ramavtalsområden gällande managementtjänster.

Ramavtal inom två av dessa ramavtalsområden, verksamhets- och organisationsutveckling (VU) och utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV), löper ut nu i sommar. För ULV finns nya ramavtal på plats när befintliga löper ut men för VU riskerar vi att bli ramavtalslösa under en period pga. pågående överprövning (nu hos kammarrätten).

För att säkra framtida konsultstöd inom verksamhets- och organisationsutveckling vill vi tipsa avropsberättigade myndigheter om att analysera sina nuvarande och kommande behov för att eventuellt göra avrop på befintligt ramavtal för VU. Avrop kan normalt löpa under fyra år. Det kan vara klokt att även låta avropet omfatta optioner som kan utlösas framåt i tiden, som exempelvis mer tid eller tillkommande uppdrag. Observera att kontrakt måste vara tecknat senast den sista juli.

Den tredje upphandlingen, utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) är också överprövad (ligger hos förvaltningsrätten). Men de befintliga avtalen löper till sista oktober så där är vår förhoppning att de nya ramavtalen är klara i anslutning till dess.

 

Läs mer om de tre upphandlingarna här.

 

Kontaktperson för befintliga ramavtal managementtjänster: Tina Norelius

Kontaktperson för aktuella upphandlingar managementtjänster: Åsa Fröding