Begärt prövningstillstånd i upphandlingen managementtjänster, (VU)

 Publicerad 2020-07-02

Upphandlingen Verksamhets- och organisationsutveckling har blivit överprövad och Kammarrätten i Stockholm har den 12 juni 2020 meddelat dom (mål nr 7398-19) med innebörd att upphandlingen ska göras om.

Kammarkollegiet har nu överklagat Kammarrätten i Stockholms dom i mål 7398-19 och begärt prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.


Kontaktperson: Åsa Fröding