Dom meddelad i upphandlingen managementtjänster, (UCK)

 Publicerad 2020-05-18
Lagbok och klubba.jpg

Upphandlingen Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) har blivit överprövad och förvaltningsrätten i Stockholm har den 14 maj 2020 meddelat dom (mål nr 4276-20) med innebörd att rättelse ska ske på så sätt att en ny utvärdering ska göras.

Kammarkollegiet har påbörjat arbetet med utvärderingen och återkommer med information snarast möjligt.

Kontaktperson: Åsa Fröding