Förstudie Rakelutrustning som produkt och tjänst är påbörjad

 Publicerad 2020-06-04
Kammarkollegiets dörr med medarbetare.jpg

I maj 2020 påbörjades en förstudie inom området Rakelutrustning som produkt och tjänst. Förstudien planeras bli klar i december 2020 och kommer bland annat beskriva erfarenheter från det nuvarande ramavtalet samt ge förslag på omfattning och upplägg på kommande ramavtalsupphandling. Om du som användare av ramavtalen eller som leverantör vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du välkommen att höra av dig.

 

Mer information finner ni på förstudiesidan

Kontaktperson: Sara Lyngdorf