Förstudierapport Kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB är publicerad

 Publicerad 2020-03-26
Dator 2.jpg

Nu är förstudierapporten Kort för identifiering och behörighetskontroll, KIB färdigställd och publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Renée Skiver.