Förstudierapport Rakelutrustning som produkter och tjänst är publicerad

 Publicerad 2020-11-20

Nu är förstudierapport Rakelutrustning som produkter och tjänst färdigställd och publicerad.

Välkommen att kontakta Sara Lyngdorf Franzén, ansvarig projektledare, vid frågor eller för att lämna synpunkter.

Senast ändrad: 2020-11-20