Ny tilldelning av managementtjänster UCK- Överprövad

 Publicerad 2020-09-14
Böcker 7.jpg

Efter nytt fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Managementtjänster – Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Nuvarande ramavtal inom området är giltiga till den 31 oktober 2020. 

Kontaktperson: Åsa Fröding