Ramavtal som omfattar olika typer av konsulter inom IT, eller med anknytning till IT


Vid behov av IT-konsulter hänvisar Statens inköpscentral till nedanstående ramavtal, som i olika utsträckning omfattar olika typer av konsulter inom IT, eller med anknytning till IT.

IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra: Generella IT-konsulttjänster indelat i sju olika kompetensområden. Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning och arbetsleds av avropande myndighet.

OSB! Endast för avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Managementtjänster, ramavtalen Utredning, ledning och verksamhetsstyrning och Verksamhets- och organisationsutveckling,kan till viss del tillgodose konsultbehov inom exempelvis rådgivning, stöd, styrning samt verksamhets- och organisationsutveckling.

Bemanningstjänster: Helpdesk och IT-tekniker.

Programvaror och tjänster, ramavtalet Systemutveckling. Omfattar olika konsulttjänster inom: användbarhet, installation och konfiguration av programvara, migrering, projektledning, säkerhet samt test.

Även systemadministration, systemförvaltning och systemutveckling.

AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster: installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling samt test.

Datacenter: installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration, systemutveckling samt test.

Klienter: rådgivning inom informationssäkerhet, teknisk support, konfigurering och installation.

Vidare har även andra IT-ramavtal innehållande hårdvara också olika typer IT-konsulttjänster: Rakelutrustning som produkt och tjänst, Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning, Mobiltelefoner, Telefoniprodukter samt samtliga ramavtal inom området Kommunikationstjänster.