Tilldelningsbeslut för Managementtjänster (UCK)

 Publicerad 2020-02-12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen av managementtjänster Utveckling chef och medarbetare samt strategisk kompetensförsörjning (UCK) dnr 23.3-8691-18.

Följande anbudsgivare har tilldelats ramavtal:

  • Ekan Aktiebolag
  • Gaia Leadership AB
  • HumaNova Utbildning Aktiebolag
  • Indea AB
  • IPF Institutet för Personal och Företagsutveckling Aktiebolag
  • Riddarfjärden Implement AB
  • Sandahl Partners Stockholm Aktiebolag


För mer information, vänligen läs tilldelningsbeslutet.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper t.o.m. 21 februari 2020. Kontaktperson: Åsa Fröding