Tilldelningsbeslut i Klienter och Mobiltelefoner

 Publicerad 2020-05-13
Dator 3.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Klienter och Mobiltelefoner, dnr. 23.3-8108-19.

Nu avvaktas avtalsspärren som löper ut den 22 maj 2020.

Kontaktperson: Sara Wedholm