Upphandling AV- och distansmötesprodukter

 Publicerad 2020-10-14
iStock_000020478323XXLarge.jpg

Nu är förstudien inför upphandling av AV och videokonferens avslutad och beslut har fattats att ny upphandling ska göras. På upphandlingssidan hittar du mer information samt kan ta del av förstudierapporten.


Har du synpunkter på eller frågor om förstudierapporten vänligen kontakta Fredrik Engvall, ansvaring projektledare.

Senast ändrad: 2020-10-14