Dom meddelad i upphandlingen Brandskydd

 Publicerad 2020-06-12
Lagbok och klubba

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 10 juni 2020 meddelat dom i mål nr 4812-20 som innebär att begäran om överprövning av avbrytandebeslutet gällande upphandlingen Brandskydd avslås. Förvaltningsrätten anser således att det har funnits sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.

Domen kan överklagas senast 1 juli.

Kontaktperson: Niklas Björns