Dom överklagad i upphandling av Tryckeritjänster

 Publicerad 2020-07-14

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 2 juli 2020 i mål nr 7271-20 har blivit överklagad.

Kammarrätten har beslutat att Kammarkollegiet inte får ingå avtal i upphandlingen innan något annat har bestämts. Kammarrätten kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd.