Domar meddelade i upphandling av rekryteringstjänster

 Publicerad 2020-09-17

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 17 september 2020 meddelat dom i mål nr 12319-20, 12338-20 och 12355-20 som innebär att ansökningarna om överprövning avslås.

Förutsatt att domarna inte överklagas till kammarrätten kan ramavtal tecknas när tiodagarsfristen har löpt ut.

Kontaktperson: Fredrik Aglo

Senast ändrad: 2020-09-17