Domar meddelade i upphandling av tryckeritjänster

 Publicerad 2020-07-06

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 2 juli 2020 meddelat dom i mål nr 7274-20 och i mål nr 7271-20 som innebär att ansökningarna om överprövning avslås.

Förutsatt att domarna inte överklagas till kammarrätten kan ramavtal tecknas när tiodagarsfristen har löpt ut.

Kontaktperson: William Friberg