Förstudie - Hotelltjänster

 Publicerad 2020-02-07
Hotell

Förstudien ska beskriva aktuellt behov och tidigare erfarenheter av användningen av ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Marknadens utbud ska också ingå i förstudien. I förstudien ska omfattning, inriktning, utformning och upplägg för kommande upphandling klargöras.

För att underlätta tjänsteförsörjningen inom området och för att uppnå bästa möjliga villkor för användning utifrån offentlig sektors behov och marknadens utbud välkomnar Kammarkollegiet intressenter att bidra med information och synpunkter i förstudien. Läs mer på förstudiesidan.

Projektledare och kontaktperson för förstudien är Lisa Sundberg.

Senast ändrad: 2020-02-07