Förstudie - Tågresor

 Publicerad 2020-01-30

Efter önskemål från avropande myndigheter så kommer Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomföra en förstudie på tågresor som avser undersöka behovet av, och möjligheter för ett statligt ramavtal inom området. Läs mer på förstudiesidan.

Kontaktperson för förstudien är Goran Alilovic.

Senast ändrad: 2020-01-30